ตัว   สีแดง ฟรี นะจ้ะที่เหลือไปหา keygen กานเอาเองนิ - -

ลำดับ
ชื่อโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรม
ขนาด
Download
1
 Dreamweaver MX 2004_trial
 โปรแกรมสำหรับใช้ในการออกแบบเว็บ
62.8 MB
2
 DREAMWEAVER 8
 โปรแกรมสำหรับใช้ในการออกแบบเว็บ
59.4 MB
3
 FLASH 8
 โปรแกรมที่ใช้สร้างภาพกราฟฟิก,แอนิเมชั่น
107 MB
4
 SWISH
 โปรแกรมที่ใช้สร้างภาพกราฟฟิก,แอนิเมชั่น
3.87 MB
5
 Adobe Photoshop 7.0
 โปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
173 MB
6
Adobe.Captivate.2.0
โปรแกรมที่ใช้ออกแบบสื่อการเรีียนการสอน
86.9 MB

keygen - DREAMWEAVER 8 / FLASH 8  http://www.mediafire.com/?1ymmzynmimk

วิธีการใช้ก็เปิดตัวคีเจ้นออกมาแร้วเลือกโปรแกรมว่าจาเอาโปรแกรมแฟรตหรืออะไร แร้วกด generate

ก็จะมีตัวเลขออกมาไห้นำเลขเหล่านั้นไปใส่ในซีรี่นัมเบอของโปรแกรมที่เลือกไว้